Contact

Ang Lunduyan o Centro La Perfeccion ay matatagpuan sa Barangay Catanghalan, Obando, Bulacan. Para sa inyong pakikipag-ugnayan, mag-email sa web@laperfeccion.net