Siete Palabras 2023

Panoorin ang naging gawain noong ika-7 ng Abril, 2023 sa ating lunduyan kung saan isinagawa ang pagsariwa sa Huling Pitong Wika ni Hesukristo o Siete Palabras.